ร่างประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงานของโรงพยาบาลนางรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
94