ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
46