ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลนางรอง โดยวิธีขายทอดตลาด

0
190