ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค (ชุดPPE) ๖ ขนาด จำนวน ๕,๔๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
231