ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาและแถบชุดตรวจสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 40,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
184