ประกาศราคากลางโรงพยาบาลนางรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค (ชุด PPE) ๖ ขนาด จำนวน ๕,๔๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
208