ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาระดับไทรอยด์ฮอร์โมน และสารบ่งชี้การตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับไทรอยด์ฮอร์โมน และสารบ่งชี้การตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
215