ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-๒ ด้วยวิธี Real-time PCR แบบ ๓ ยีนพร้อมชุดน้ำยาตรวจ จำนวน 8,ooo ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
248