ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติร่วมกับเครื่องไถสไลด์พร้อมชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดรวมสไลด์และสีย้อม จำนวน 72,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
242