ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
204