ประกาศราคากลางโรงพยาบาลนางรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบส่วนที่รับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบมาตร(Total Knee Arthroplasty) จำนวน ๑๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
183