ประกาศราคากลางโรงพยาบาลนางรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกขนาดเล็กชนิดมีหัวสกรูชนิดคอร์เทค สกรูชนิดหัวล๊อก และสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อกแบบปรับมุมได้ ใช้กับกระดูกเรเดียสส่วนปลาย Distal end of Radius LCP (Varibleangle Ø ๒.๔ มม.)  จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
226