ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลนางรอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖ รายการ

0
645

[gview file=”https://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/ขายทอดตลาด-27-เม.ย.64.pdf”]