ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนางรอง

0
621

[gview file=”https://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/ประกาศขายทอดตลาด-รพ.นางรอง-10-ก.ค.63.pdf”][gview file=”https://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/รายการขายทอดตลาด-10-ก.ค.63.pdf”]