ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
1298

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/เครื่องตรวจราคากลาง.pdf”]