ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๔๗๓ รายการ

0
1147

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/ประกาศยกเลิกขายทอด.pdf”]