ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
1064

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/ประกาศซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่-3-ชุด.pdf”]