ประกาศราคากลางเช่าระบบเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS จำนวน ๑ ระบบ

0
1777

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/5-แบบแนบราคากลาง-ปปช.-อันใหม่.pdf”][gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/เครื่องอ่าน-PACS-1.pdf”]