ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗oo ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
1305

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ประกาศเครื่องนึ่งใหม่.pdf”]