ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน

0
1222

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/5-แบบแนบราคากลาง-ปปช.-5.pdf”]