ประกาศราคากลางซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗oo ลิตรห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน ๑ เครื่อง

0
1477

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ราคากลางเครื่องนึ่ง.pdf”]