ประกาศราคากลางเช่าระบบเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูล ทางการแพทย์ จำนวน ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1417

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/5-แบบแนบราคากลาง-ปปช.-2-ด.pdf”]