ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1312

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/10-5.pdf”]