ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน/วัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1275