ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด ๑o ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับ ๑ คัน/วัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1207