ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑o KVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1296