ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
2118