ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก็ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ระหว่างดมยา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
1480

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Scan0031…pdf”] [gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Scan0021…pdf”][gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Scan0021…pdf”]