ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ระหว่างดมยา จำนวน ๑ เครื่อง

0
1575