ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๖/๒๕๓๒ และ บ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ จำนวน ๒ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๕/๒๕๓๒

0
1790

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Scan0124.pdf”]