ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

0
1215

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Scan0113.pdf”]