ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
1325

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Scan0111.pdf”] [gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Scan0112.pdf”] [gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Scan0105.pdf”]