ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
1127

[gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Scan0086.pdf”] [gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Scan0087.pdf”] [gview file=”http://supply.nrhospital.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/Scan0088.pdf”]