ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อกว่า A๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1235

[gview file=”http://it.nrhospital.com/wp-content/uploads/2017/10/Scan0075.pdf”]