ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
1521

[gview file=”http://it.nrhospital.com/wp-content/uploads/2017/10/Scan0065.pdf”]