ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
1285

[gview file=”http://it.nrhospital.com/wp-content/uploads/2017/10/Scan0066.pdf”]