ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1595

[gview file=”http://it.nrhospital.com/wp-content/uploads/2017/10/Scan0075-1.pdf”]