ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
1326

[gview file=”http://it.nrhospital.com/wp-content/uploads/2017/10/Scan0067.pdf”]