ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5865

[gview file=”http://it.nrhospital.com/wp-content/uploads/2017/10/Scan0068.pdf”]